Trape de fum

Sistemele de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți asigură în principal tranzitul sigur al persoanelor din incintă către căile de evacuare și ieșirea din clădire, limitând astfel numărul persoanelor care au de suferit de pe urma fumului, de obicei toxic, care se degajă în clădirile cuprinse de incendiu.

Leontech Electric asigură

 • consultanța în alegerea soluției optime din punct de vedere tehnic
 • transportul si montajul sistemelor de desfumare
 • garanția si mentenanța periodică a trapelor de fum.
Solicită-ne ajutorul in orice moment al proiectului și vom veni la șantier să evaluăm situația ta specifică!
Evacuarea fumului (desfumarea) din cladiri se poate face prin:
 • goluri (guri de evacuarea fumului) dispuse in fatadele cladirilor, libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu
 • dispozitive de inchidere a golurilor de evacuare a fumului (voleti, panouri, trape) cu deschidere automata dispuse in acoperisul cladirii sau in treimea superioara a peretilor de inchidere;
 • canale (ghene) pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti;
 • guri racordate prin canale (ghene) la ventilatoare de evacuare a fumului;
 • asigurarea si realizarea suprapresiunii in spatiul protejat de fum.
Circulatia aerului in spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus se poate realiza in urmatoarele variante:
 • introducere naturala, organizata de aer – evacuare naturala, organizata a fumului
 • introducere mecanica aer – evacuare naturala, organizata a fumului;
 • introducere naturala organizata aer – evacuare mecanica a fumului
 • introducere mecanica aer – evacuare mecanica fum.