Fereastră desfumare școală Snagov

7 August 2019 11:35 am

Sistem evacuare fum și gaze fierbinți

Montat la școală, pentru desfumare natural-organizată in casa scării, conform Normativului P118/99.

Sistemul acționează fereastra pentru evacuare in caz de incendiu.

Sistemul este compus din:

Opțional, sistemul poate deschide fereastra de desfumare pentru ventilație zilnică.