Trape electrice Athena rezident

7 August 2019 11:31 am

Sistem de evacuare fum prin tiraj natural organizat

Montat la un bloc de locuințe

Sistemul este compus din trape de fum electrice, dimensiune 1200x1000mm

Montate deasupra casei scării, pe baza zidită, bază metalică cu izolație termică si hidro

Acționare electrica, caz în care este disponibilă funcția de ventilație zilnică, benefică pentru utilizatori pentru a evacua vaporii de apă sau căldura acumulate zilnic, fapt ce se traduce printr-un confort sporit.

Un alt avantaj al trapelor electrice este acela că mentenanța necesară este mai puțin costisitoare.

Sistemul mai include senorul de fum, pentru declanșarea automată a evacuării fumului, conform Normativului P118/99, cât și butonul care asigură acționarea manuală, necesară pentru a îndeplini cerințele aceluiași Normativ.

Toate sistemele sunt coordonate de centrala de 4A montată in subsolul tehnic.